Stärka fattigas situation i RCA

En stor del av Centralafrikanska republikens befolkning lever under fattigdomsgränsen.Ge för livet är med och bekämpar fattigdomen på olika nivåer genom ett samarbete med en kyrka som heter Eglise Evangéligue Baptiste i landet. Tack vare projektet har minoritetsfolks förhållanden förbättrats, kvinnor har startat framgångsrika företag och barn har fått chans till skolgång. 

Matförsäljning på marknaden i Gamboula.

Matförsäljning på marknaden i Gamboula.Foto: Matilda Hector

Omkring 60 procent av befolkningen i Centralafrikanska republiken lever i fattigdom. Vi vill vara med och bekämpa fattigdomen i landet och är därför med och stödjer arbete bland de mest utsatta.

Mikrolån till kvinnor

Genom mikrolån får kvinnor låna små summor pengar för att starta en inkomstbringande verksamhet. Alla som vill delta måste lämna in en projektidé till en kommitté som bedömer om den är realistisk. De som godkänns får lära sig att sköta en inkomstgenererande aktivitet. Arbetet startade 2006 och i september 2013 fanns 1005 kvinnor kvinnor med i de olika mikrolånsgrupperna. Flera av kvinnorna som deltar har visat på goda resultat och har till följd av projektet fått förbättrade levnadsförhållanden. Se gärna filmklipp från projektet längre ner på sidan.

Bättre levnadsförhållanden för Bayaka-folket

Bayaka är en utsatt minoritetsgrupp som får utstå förtryck från den omgivande befolkningen. Genom en kvinnogrupp, träning i jordbruk och odling, utbildning i grundläggande hälsovård och nutrition så har bayakafolkets levnadsförhållanden förbättrats. Genom att man startat tre skolor har omkring 372 barn fått nya förutsättningar till en bra start i livet. Bayakafolket utnyttjas inte längre av den omgivande befolkningen och är idag självförsörjande. Läs gärna artiklel om några av kvinnorna så får del av insatserna.PDF

Kaffeodling åter i bruk

En annan del i projektet är den kaffeodling som startats på övergivna kaffeplantager. Det började 2009 i Dede-Mokouba. Förr livnärde många centralafrikaner sig på kaffeodling men sedan avtog det och tills för ett par år sedan hade allt det förfallit. I Dede-Mokouba finns idag 600 kaffeodlare som är organiserade i 16 grupper. År 2013 började man även med grupper och kaffeodling i Gamboula och idag finnd där 136 kaffeodlare  i 12 grupper. Det finns en agronom som håller i informationsträffar och en statlig tjänsteman kommer och håller i undervisningen som rör bl.a. hur man håller insekter borta och ”fotplantar” växter. Man står inför att gjuta en betonggrund på båda platserna så att man kan torka bönorna och långsiktigt önskar man även att det kommer att finnas en kaffemal också.

I RCA idag, exporterar man allt kaffe ut från landet till andra länder och det kaffe som man själv dricker i landet importeras från länder.. I detta projekt ingår det därför även att försöka att hitta försäljare inom landet så att det lokala kaffet börjar användas mer. Om fem år hoppas man att projektet har vuxit och att versamheten även nått till Nola där man under 2013 gjorde en träning med över 200 deltagare.


FAKTA