Stöd i kampen för mänskliga rättigheter i kambodja

Långtifrån alla får ta del av den ekonomiska tillväxten i Kambodja. Ett exempel på det är bunong-folket i gränsprovinserna i Kambodja, där många saknar läs- och skrivkunskaper. En svensk medarbetare finns på plats för undervisning, men även för att påverka myndigheter att ta ansvar. Överskottet från försäljningen i butikerna går bland annat till detta projekt.

Små barn som kommer från skolan iklädda skoluniform.

Utan den frimodighet som läs- och skrivkunskaper ger och utan att ha bearbetat sin plats i samhället, har minoritetsfolken svårt att agera mot orättvisor och riskerar att marginaliseras ytterligare. Building Community Involvement in Bilingual Education (BCIBE) driver ett projekt bland minoritetsfolket bunong. BCIBE vill se till att de får utbildning, oavsett om man är vuxen eller barn. De ska få hjälp att inse och stå upp för sitt människovärde, sina rättigheter och sina möjligheter. Till exempel så får föräldrar motivation och redskap att kämpa för att deras barn får relevant utbildning på sitt eget språk. Det förs en dialog med myndigheter för att minska språk- och kulturbarriärer. Det finns nu ett stöd hos utbildningsmyndigheter att skapa modersmålbaserad, tvåspråkig skolutbildning. En EFK-missionär leder projektet bland bunongfolket.