Pengarna går till olika humanitära insatser

Något som är gammalt och tråkigt för dig kan bli nytt och till glädje för någon annan när du lämnar dina saker till våra butiker. Pengarna som kommer in via försäljningen fördelas ut till humanitära projektinsatser som Evangeliska Frikyrkan stödjer runt om i världen. Butikspersonalen är själva med i beslutsprocessen för vilka lokala insatser en del av pengarna ska gå till.

Utsatta barn får hjälp genom rehabiliteringscentrum i Sydafrika och senare en fosterfamilj. Foto: Rebecca Karlsson

Utsatta barn får hjälp genom rehabiliteringscentrum i Sydafrika och senare en fosterfamilj. Foto: Rebecca Karlsson


Exempel på humanitära projektinsatser

Här kan du läsa några exempel på humanitära projektinsatser som överskottet av försäljning har gått till.


Övergivna barn får nytt hem i Sydafrika
Omkring 1,5 miljoner barn i Sydafrika har mist sina föräldrar i aids. Många barn lever på gatan och utsätts för sexuella övergrepp. Utanför Port Shepstone har ett kristet rehabiliteringscentrum, Place of Restoration (PoR), byggts upp för utsatta barn. Centret har särskild kompetens att ta emot barn och tonåringar som utsatts för olika former av övergrepp. Place of Restoration erbjuder professionell hjälp till ande, kropp och själ i en kärleksfull miljö med rådgivning, terapi och varm gemenskap. Man har fått se många illa åtgångna barn bli hjälpta. Fosterhemsprogrammet, "Give a Child a Family", som är kopplat till verksamheten rekryterar lämpliga fosterföräldrar, utbildar och följer upp dem. Omkring 100 barn finns varje år på centrat. Barnen bor där i cirka sex månader innan de placeras i fosterhemsfamiljer. Välutbildade socialassistenter är anställda för att stötta barnen.

Undernärda barn i Sudan
Vård till undernärda barn och deras familjer i flyktinglägret Jebel Auilla i Sudan. Barnen får både omedelbar hjälp genom att de läggs in på en klinik, men man arbetar även med långsiktiga åtgärder. Genom kosttillskott, träning och stöd till föräldrarna ser man till att barnen får den mat och näring de behöver framöver.


Utsatta barn och ungdomar i Basjkortistan
Alkoholberoendet är utbrett i Basjkortistan och det är inte bara vuxna som är fast i alkohol och droger, utan även ungdomar och barn och många av dem lever sitt liv som hemlösa. Ge för livet Second Hand är med och stödjer hemlösa barn och ungdomar som lever i riskzonen så att de får komma från sin livssituation för en kort stund och åka på läger. På lägren blir de omhändertagna, får lagad mat, säng för natten och en gemenskap med andra barn, ungdomar och vuxna. Pengarna går även till två center för missbrukare där unga människor får chansen att komma ifrån sitt missbruk och stöd till att börja ett nytt liv.

Detta är bara tre exempel av många fler ändamål som pengarna går till. Under respektive butiks webbsida kan du läsa mer om var pengarna från de olika butikerna har gått till.


Medmänsklig omsorg och kärlek

Vi vill alltså tillsammans med dig bidra till att de fattigas situation förbättras märkbart i de områden där vi är verksamma. Både avhjälpa den akuta fattigdomen men också försöka komma åt fattigdomens orsaker och åstadkomma strukturella och långsiktiga förändringar. Vi vill även finnas till för människor som lever under förtryck, i katastrofsituationer eller andra utsatta situationer i vår värld. Genom att vi tillsammans förändrar situationen för enskilda individer och gemenskaper kan de sedan i sin tur påverka sin omgivning och att samhällen utvecklas.


Tillsammans vill vi förändra

Tillsammans med dig vill vi vara med och kämpa för ett samhälle...

  • där människors grundläggande materiella, sociala och andliga behov tillgodoses.
  • där religionsfrihet råder.
  • där människor lever i fred och försoning och med demokratiskt inflytande över sin situation.
  • där människor har möjlighet til en egen försörjning.
  • där en god resurshushållning sker i relation till naturen och miljön.


långsiktigt engagemang för hela världen

Det överskott som genereras vid via försäljningen går direkt till olika humanitära insatser i Afrika, Asien, Mellanöstern, Europa och Latinamerika. Pengarna betalats ut genom huvudmannen Evangeliska Frikyrkan (EFK)länk till annan webbplats. EFK har sina rötter i en utlandsmission som började 1892 i Sydafrika och Kina. Detta har vuxit och idag sker insatserna i cirka 45 länder, i samarbete med drygt 100 samarbetskyrkor-  och organisationer. Antalet svenska medarbetare som är utsända till olika länder varierar från år till år, just nu är det cirka 70 personer.

EFK stödjer många insatser och projekt på dessa platser. Flera gånger per år beslutar butikernas respektive styrgrupp vilka specifika insatser pengarna ska gå till. Alla insatser har som mål att göra utsatta människors liv bättre, att ge dem framtidshopp och stödja dem i att själva vara med och ta sig ur fattigdom och svåra livsförhållanden.

I grunden handlar detta starka engagemang om att "älska vår nästa som oss själva" - att leva med en medmänsklig omsorg och kärlek där den Gyllene regeln är ett motto: "Allt vad ni vill att människorna skall göra för dig skall du också göra för dem" från Matteusevangeliet kapitel 7, vers 12 i Bibeln.

Pågående projekt